Concept-volmacht en ingekomen bericht daaromtrent van P.
Concept Voorlopig KoopcontractWethouder Berends deelt mee dat het voorlopig ontwerp in de eindfase zit. De overeenkomst wordt definitief bekrachtigd bij een notaris, waarna de transactie wordt ingeschreven. Indien u dus vragen of voorstellen over de concept-akte hebt, dan lijkt het mij beter dat u die stelt bij de opsteller van deze akte, t. Als deze niet zijn uitgevoerd zal dit alsnog worden gedaan en in het voorstel worden opgenomen. Verkoper en koper ontvangen bij het concept een uitvoerige toelichting. Stel bij verkoop van uw woning de vraagprijs altijd vast in overleg met de makelaar. Ook zal een notaris u altijd graag tegen betaling tewoord staan indien u vragen over een conceptakte hebt.

De belangrijkste aspecten van een koopcontract worden hier in de vorm van een checklist vermeld. Dus Dennis kosten en stemrechten zijn geen zaken die U onderling naar redelijkheid kunt veranderen. Concept-volmacht en ingekomen bericht daaromtrent van P. Stukken betreffende gemaakte ontwerpen van een album voor open haarden etc. Als de verkoper uw bod accepteert, stelt de makelaar een concept koopakte op. De bedoeling is dat op 1 mei alles over is van Eenrum naar Kloosterburen.

De commissie wil graag een aparte bijeenkomst voor dit onderwerp. Hout voor de verbouwing, zoals studio, atelier, privevertrekken. Het bestuur van de Stichting Kringloop Zwolle is in staat om een lang gekoesterde wens te realiseren. Ik ga eens nadenken over een lijstje met dingen die echt moeten gebeuren en er een budgetje bij bedenken. Als u gebruik maakt van onze diensten heeft u dan ook altijd met een Belgisch bedrijf te maken.

Wethouder Berends zegt toe hierop donderdag 16 mei schriftelijk te antwoorden. Voordat u gaat bieden is het handig om te weten wat uw financiŽle mogelijkheden zijn. De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom in de nieuwe commissie Ruimte. De grondwaarden worden namelijk geboekt ten gunste van het project Beter met Bos. Zoals toegezegd zal de commissie voor de zomer nader informatie ontvangen. Stukken betreffende open bewaarneming der fondsen bij de Nederlandsche Landbouwbank N. In alle gevallen ben ik niet ontevreden en kunnen we het met 1 fulltime inkomen betalen krapjes, maar het lukt. Ons college te machtigen om aan deze garantstelling nadere voorwaarden te verbinden.

Brouwer Ancher Junior; met afrekening der nalatenschap, 1911 mei en juli. Om deze te bepalen wordt gebruik gemaakt van een herbouwwaarde meter. Zo kan er nooit verwarring ontstaan over de hoogte van het bod en de voorwaarden. Voor u is het prettig als u snel zekerheid hebt dat de hypotheek volledig rond is. Overeenkomst betreffende overdracht van perceel Jacob van Lennepkade nr. Dit komt niet alleen de communicatie, maar ook de zekerheden ten goede. Ingekomen- en copieŽn van uitgaande stukken betreffende zakelijke relaties, in Duitsland.

Scheepens, waarin zij zich verbindt om haar moeder bij zich te laten inwonen en evt. Dit is inderdaad een wat ongebruikelijke situatie en wij vinden het heel moeilijk hier goede informatie over te krijgen. Afgelopen tijd zijn er weer een aantal dingen veranderd. Het voorstel gaat eerst de inspraak in en komt daarna terug in de commissie. De gemeente heeft niet de bevoegdheid spelregels vast te stellen bij de woningtoewijzing. In de Akte van Splitsing is opgenomen wat ieders aandeel is in de kosten en baten van de vereniging. Het plan is om met zo min mogelijk middelen het huis te betrekken. Mevrouw Heerspink merkt op dat over de wijziging in het bestemmingsplan nog geen overleg heeft plaatsgevonden met de provincie. Wij gaan het bovenste appartement bewonen en willen graag een dakterras aanleggen.

Makelaars in het nieuws


Concurrentie funda groeit.

Friezen betalen fors minder voor huis.

Ruzie in bestuur huizensite funda.

Actie hetsmshuis tijdelijk stilgelegd.

Meer in ons archief