De declaratie vindt periodiek plaats in door ons te bepalen termijnen.
Door MakelaarHoewel het verhaal sneu is, blijkt maar weer eens dat je beter af bent als je je eigen makelaar mee neemt. Verzekeringen in auto, brand, huis en woning te Poperinge. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Is er al enige tijd geen onderhoud geweest, wees daar dan open over. Het kan best wel eens zo zijn dat ze dan zelfs hun makelaar mede aansprakelijk gaan stellen. Wanneer de vraagprijs of de status van een woning verschilt, weet ons systeem niet zeker of de informatie juist is.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging. Hij regelt de contracten, koop, verkoop en overdracht. De opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de wijze waarop de individuele opdracht, of deelopdracht, door ons wordt uitgevoerd. De opdrachtgever is in geen geval gerechtigd tot opschorting van de betaling, tenzij de wet hem daartoe de bevoegdheid geeft. De makelaar zou de koopakte naar ons op sturen in de loop van de komende week. Persoonlijke gegevens van, consumenten, zakenpartners worden dan ook met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Als het inderdaad zo is dat die makelaar jou bedreigd heeft, moet je aangifte doen. Tijd om te kopen? Of stort de markt in? Makelaars voorspellen een hausse als in de jaren negentig. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen onze werknemers zich op het in artikel 7.

Een makelaar bemiddelt bij de verkoop en koop van huizen, kantoren en ander onroerend goed. De maximale aansprakelijkheid van ons is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende deelopdracht. Zal naam niet geven en straat niet geven maar het is een klein filiaal bemand door twee mensen en het zit op de hoek bij de groenteboer en het uitzendbureau. Hoe goed bent u op de hoogte van het nieuws? Doe Elseviers nieuwsquiz met zeven vragen over de afgelopen week. De declaratie vindt periodiek plaats in door ons te bepalen termijnen.

Makelaars in het nieuws


Concurrentie funda groeit.

Friezen betalen fors minder voor huis.

Ruzie in bestuur huizensite funda.

Actie hetsmshuis tijdelijk stilgelegd.

Meer in ons archief