De dragende constructie van een huis plus de buitenafwerking.
Huis Kopen NotarisHet type dat gebruikt wordt, is afhankelijk van het soort transactie. Verder geeft het je ook meer garantie naar de technische uitvoering van de woning toe. Een onroerende zaak, zoals een stuk grond inclusief de bebouwing. Het ereloon wordt bepaald volgens een degressieve schaal van percentages die gelden op verschillende schijven van de aankoopprijs. Met de verkoopprijs van een grond of een woning ken je nog de totale kostprijs van je aankoop niet. Een voorbeeld van erfdienstbaarheid is het recht van overpad.

De fiscus kan van mening zijn dat de overeengekomen prijs niet overeenstemt met de verkoopwaarde of venale waarde. Een hypotheekakte voor de hypotheek en een transportakte om de woning op uw naam te krijgen. Afspraak waarbij de verkoper de koper bedenktijd geeft en tussentijds niet met andere belangstellenden onderhandelt. Al uw overige vragen beantwoorden wij u graag persoonlijk. Denk hierbij aan schoonmaak, bewaking, beheer en verhuur. Bij de aankoop van een bestaande woning heeft u meestal twee notariŽle aktes nodig. Postbank heeft een eigen makelaarsservice en een eigen TaxatieService, tegen zeer scherpe tarieven. Levering van een onroerende zaak door inschrijving van de akte van overdracht bij het kadaster. Regeling tussen de koper en de verkoper van een onroerende zaak, waarbij afgesproken wordt dat de koper het feitelijk gebruik van de woning al krijgt vůůr de juridische levering heeft plaatsgevonden onder uitdrukkelijke voorwaarden.

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een erf grondstuk is belast voor gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Alleen een schriftelijk koopcontract is nu nog rechtsgeldig. Dit is de fiscale bijtelling die staat voor de huurwaarde van uw eigen woning. Het is de bedoeling om de situatie van deze woningen, waarvan er in Vlaanderen tientallen duizenden zijn, definitief te regelen met de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

Makelaars in het nieuws


Concurrentie funda groeit.

Friezen betalen fors minder voor huis.

Ruzie in bestuur huizensite funda.

Actie hetsmshuis tijdelijk stilgelegd.

Meer in ons archief