De notaris maakt naast de hypotheekakte ook een leveringsakte op.
HypotheekakteDaar wordt de hypotheekakte door beide partijen ondertekend, waarbij de geldschieter meestal via een volmacht zal tekenen. Het gevraagd en ongevraagd geven van voorlichting over de consequenties van de overdracht. De notaris maakt naast de hypotheekakte ook een leveringsakte op. De hoogte van de hypotheekrente en welke rentevast periode. De hypotheekrente, rentevastperiode en aflossing worden soms in de hypotheekakte zelf opgenomen en soms in de bijlagen vermeld. Onder welke omstandigheden er eventueel ontbonden kan worden.

Volgens de wet dient een hypotheekakte ten overstaan van een notaris te worden gepasseerd. Het toezicht houden op de betaling van de overeengekomen waarborgsom of op de afgifte van een bankgarantie. De hypotheekakte ondertekent u meestal tegelijkertijd met de leveringsakte op het moment dat u naar de notaris gaat om de koop definitief te maken. De hoogte van het hypotheekbedrag verhoogd met rente en kosten. Daarnaast omvat de hypotheekakte diverse algemene voorwaarden, die van bank tot bank kunnen verschillen. Het desgewenst opmaken van de koopovereenkomst, in het bijzijn van verkoper en koper en de makelaars. Garantie Notarissen, De goedkoopste notaris voor uw opstal, hypotheek en transport akte.

Makelaars in het nieuws


Concurrentie funda groeit.

Friezen betalen fors minder voor huis.

Ruzie in bestuur huizensite funda.

Actie hetsmshuis tijdelijk stilgelegd.

Meer in ons archief