In ons belastingstelsel wordt er onderscheid gemaa.
Belasting Box 1In ons belastingstelsel wordt er onderscheid gemaa. Deze kosten vindt u terug op de afrekening die u ontvangt van de notaris. Ook in het nieuwe belastingstelsel blijft een aantal eenmalige kosten, die u maakt bij het kopen van een eigen huis, oversluiten of verhogen van de hypotheek, fiscaal aftrekbaar. De fiscale behandeling van de eigen woning verandert niet en dit betekent dat de aftrek van de hypotheekrente volledig blijft gehandhaafd. Gezinnen met kinderen tot 16 jaar en met een jaarinkomen tot ongeveer 80. Ongehuwd samenwonenden kunnen onder bepaalde voorwaarden ook als partner worden aangemerkt. Het nettovermogen binnen deze box bestaat uit bezittingen minus schulden en exclusief de eigen woning. Het gemiddeld nettovermogen wordt bepaald door de waarde op 1 januari en op 31 december bij elkaar op te tellen en te delen door twee.

In het nieuwe belastingstelsel is elke partner belast voor het eigen inkomen. Premies voor lijfrenten kunnen in de voorstellen alleen worden afgetrokken wanneer iemand een pensioentekort heeft en minder pensioen ontvangt dan 70 procent van zijn laatstverdiende loon. Tot in januari vorig jaar de voorlopige aanslag kwam. De aflossingsvrije hypotheek met onbeperkte looptijd zal worden aangepakt. Het toptarief gaat van 60 naar 52 procent; het middelste schijftarief wordt 42 procent nu 50 en het laagste tarief wordt 32,9 en 36,85 procent. De mogelijkheid om beroepskosten en rente voor consumptief krediet af te trekken komt te vervallen. Als partner worden aangemerkt gehuwden en geregistreerde partners.

Als je wilt sparen of een groot bedrag wegzetten, dan zijn er meer mogelijkheden dan bv. In deze special worden sparen en beleggen vergeleken. De bestaande tariefstructuur wordt gehandhaafd, maar de tarieven worden verlaagd. Tot deze categorie behoort het inkomen uit werk en woning. Ook de aftrekposten voor studie en opleiding komen te vervallen.

Makelaars in het nieuws


Concurrentie funda groeit.

Friezen betalen fors minder voor huis.

Ruzie in bestuur huizensite funda.

Actie hetsmshuis tijdelijk stilgelegd.

Meer in ons archief