Vervanging hypotheekrenteaftrek leidt tot meer welvaart
hypotheekrenteaftrek DEN HAAG - Het vervangen van de hypotheekrenteaftrek door een systeem waarbij de hypotheekschuld aftrekbaar is van de belasting leidt tot meer welvaart en werk. Bovendien zullen de huizenprijzen dalen. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag verschenen studie.


De hypotheekrenteaftrek kost de schatkist nu 14 miljard euro per jaar. In het model dat het CPB voorstelt zou dat de helft worden. De overheid zou de extra inkomsten moeten gebruiken om de belasting op arbeid te verlagen.


In het bestaande systeem mag een huizenbezitter de rente die hij over zijn hypotheekschuld betaalt, aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Het gaat daarbij om maximaal 52 procent, het toptarief in de belastingen.


In het model van het Centraal Planbureau verdwijnt de mogelijkheid de rente af te trekken. In plaats daarvan mag de woningeigenaar zijn hypotheekschuld aftrekken tegen een tarief van 1,2 procent. Daar staat tegenover dat hij een heffing van 0,5 procent moet betalen over de waarde van zijn huis. Het huidige huurwaardeforfait (een belasting op woningbezit) verdwijnt. Ook de overdrachtsbelasting die iemand bij de aankoop van een huis moet betalen, wordt geschrapt.


Het model zorgt volgens het CPB voor een welvaartswinst van 1 miljard euro per jaar. De werkgelegenheid zal met 15.000 arbeidsplaatsen toenemen. De huizenprijzen dalen met 4 tot 14 procent. Dat is gunstig voor wie een huis wil aanschaffen, maar ongunstig voor wie er al een heeft.


Het nieuwe systeem zou volgens het CPB alleen moeten worden ingevoerd voor nieuwe gevallen en voor mensen die hun huis verkopen en een ander huis kopen. De inkomenseffecten zijn dan wat kleiner.


De variant van het CPB gaat aanzienlijk verder dan voorstellen van PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie om de hypotheekrenteaftrek aan banden te leggen. Die komen erop neer dat de rente slechts tegen een lager belastingtarief mag worden afgetrokken. Het CPB spreekt geen waardeoordeel uit over deze voorstellen.


Tweede Kamerlid Frans de Nere van het CDA zegt in een reactie niet te willen praten over welke variant dan ook om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. Het CDA tornt niet aan de renteaftrek. Wij zitten daar heel geharnast in. De Nere heeft er zijn vraagtekens bij dat het CPB zo kort voor de verkiezingen een studie over de politiek gevoelige hypotheekrenteaftrek publiceert. Qua timing en onderwerp komt dit de onafhankelijkheid van het CPB niet ten goede.


VVD-Kamerlid Ineke Dezentj noemt het CPB-model n grote inkomensherverdeling. Het voorstel zou volgens haar een bloedbad aanrichten bij de huidige huizenbezitters. Voor de VVD is aantasting van de hypotheeekrenteaftrek niet aan de orde. PvdA'er Ferd Crone laat het bij de mededeling dat de PvdA vasthoudt aan haar eigen voorstel voor beperking van de hypotheekrenteaftrek.


De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil nog niet reageren op het plan van het CPB. Elke organisatie, hoeveel autoriteit die ook heeft, heeft wel een plan of een idee met betrekking tot hypotheekrente. Het heeft geen zin er iets over te zeggen als de beslissingen worden genomen door een nieuw kabinet, aldus een woordvoerder.


VEH vindt het van belang dat de politiek doordrongen is van een goed functionerende woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek speelt daarbij een grote rol, maar niet de enige. Dat gaat veel verder. Het ontbreekt nu aan een duurzame visie op de woningmarkt.


De Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) is niet positief over het plan. De consument moet er niet op achteruitgaan. De oude situatie biedt zekerheid. Tornen aan de voorwaarden zoals ze nu zijn, is niet wenselijk. De consument moet financile zekerheid hebben. Niemand, dus ook niet de markt, is gebaat bij onzekerheid.

Bron: Volkskrant 14 september 2006


Makelaars in het nieuws


Concurrentie funda groeit.

Friezen betalen fors minder voor huis.

Ruzie in bestuur huizensite funda.

Actie hetsmshuis tijdelijk stilgelegd.

Meer in ons archief