Voor en nadelen van de internetmakelaar
internetmakelaar Er dreigt oorlog in makelaarsland. De Nederlandse Vereniging van Makelaars overweegt aanpassing van de kwaliteitseisen, waardoor het vrijwel onmogelijk is voor internetmakelaars om als lid van de NVM hun lucratieve werkwijze voort te zetten. De NVM heeft al eerder getracht internetmakelaars uit de vereniging te weren, zij het zonder succes. Volgens de rechter voldoen zij immers aan de huidige NVM-richtlijnen.


Je eigen huis verkopen kan via een internetmakelaar. Het scheelt vaak een hoop geld, maar ook een hoop service. Marktleider Makelaarsland geeft dat ruiterlijk toe. Voor een vast bedrag biedt de internetmakelaar een magerder type dienstverlening dan de klassieke makelaar. Dat de klant zelf meer betrokken wordt bij het verkoopproces, zoals het regelen van de presentatie en rondleidingen, is volgens Makelaarsland een bewuste keuze.


De opkomst van internetmakelaars is een doorn in het oog van veel klassieke NVM-makelaars, terwijl de jongere generatie leden daar juist nieuwe kansen ziet liggen.


Jeroen Stoop, directeur van Makelaarsland, ligt al sinds de oprichting in 2004 overhoop met zijn eigen NVM. Helaas proberen de conservatieve krachten binnen de organisatie er alles aan te doen om de monopoliepositie veilig te stellen. Als de NVM inderdaad besluit tot het opstellen van nieuwe kwaliteitseisen, dan heeft dat alle schijn van een oorlogsverklaring. Als dit doorgaat, dan vecht ik me desnoods dood tot het Europese Hof, zegt een strijdbare Stoop (36), die ooit de jongste NVM-makelaar van Nederland was.


NVM-woordvoerder Roeland Kimman bevestigt dat zijn organisatie een conceptlijstje met nieuwe kwaliteitseisen heeft opgesteld. Een ervan is dat een NVM-makelaar verplicht wordt om zelf eerst een pand te zien alvorens hij dat object in de verkoop mag nemen. Het is in onze ogen een logische eis, die nodig is wil je goede prijsonderhandelingen kunnen voeren, aldus Kimman, die benadrukt dat een makelaar niet op afstand behoort te werken.


En dat is nou net de succesformule van de internetmakelaars. Het is een ander type dienstverlening dat kostenverlagend werkt. Bedrijven als Makelaarsland werken vanuit n kantoor en communiceren uitsluitend via internet en telefoon. Zelf de boer op gaan is er niet bij, want het gaat er juist om de kosten zo laag mogelijk te houden. En dat kan alleen door minder te doen dan de gewone makelaar.


Wij denken inderdaad dat de extra kwaliteitseis van de NVM speciaal gericht is tegen Makelaarsland. Het zou het einde betekenen van de internetmakelaars, die niet zonder de NVM kunnen omdat alleen via deze organisatie Funda.nl mag worden gebruikt, zegt Hans Andr de la Porte van de Vereniging Eigen Huis.


Vertrouwen

Makelaarsland-directeur Stoop blijft er vooralsnog vertrouwen in hebben dat de NVM tot inzicht komt. De leden moeten immers in meerderheid akkoord gaan met de nieuwe kwaliteitseisen en zover is het nog lang niet. Het bestuur zit in feite in een patstelling.


Aan de ene kant staan de ondernemende leden, die meer en beter gebruik willen maken van de technologische ontwikkelingen zoals internet. Aan de andere kant stuit dat op onoverkomenlijke bezwaren van de behoudende NVMers. Aangezien het bestuur een samenstelling is van beide bloedgroepen is er dus sprake van een impasse, zegt Stoop, wiens opvatting wordt gedeeld door de Vereniging Eigen Huis.


Volgens de jonge internetmakelaar is de tijd van vaste percentages voor bemiddeling allang voorbij. Ook individuele makelaars onderhandelen tegenwoordig met hun klanten over welk pakket dienstverlening ze willen en tegen welke prijs.


Makelaarsland zegt daarbij extra concurrerend te zijn, omdat het bedrijf uit Alkmaar landelijk opereert en de communicatie voornamelijk via internet geschiedt. De taxaties hebben we uitbesteed aan Taxatheek en voor het verzorgen van de koopovereenkomsten gebruiken we een landelijk opererend notarissennetwerk. Omdat het om grote hoeveelheden gaat in 2006 verkocht Makelaarsland 3000 woningen, P.N. hebben we op deze diensten korting bedongen. Zo komen wij op een pakketprijs van 795 euro. Voor deze prijs leveren we diensten die voldoen aan de huidige NVM-richtlijnen. Wat wij niet doen is de presentatie voor de digitale brochure in de vorm van fotos en tekst. Ook dient de klant zelf de bezichtigingen te doen, aldus Stoop.


Kanttekeningen

Bij dat laatste punt plaatst de Vereniging Eigen Huis kanttekeningen. Hoewel de belangenorganisaties van huizenbezitters in principe de opkomst van internetmakelaars toejuicht zolang daarmee het belang van de consument is gediend, zijn de bezichtigingen een pijnpunt.


De verkopende burger is vaak niet juridisch onderlegd, maar moet wel beseffen dat hij alle gebreken aan de woning moet melden aan de aspirant-kopers en diens makelaar. Indien hij twijfelt over lastige vragen, dan dient hij te zeggen: dat weet ik niet. Daarmee is hij juridisch ingedekt. Er schuilt een risico dat de verkoper zijn of haar woning mooier doet voorstellen. Dat kan achteraf leiden tot fikse juridische problemen bij verborgen gebreken, meent woordvoerder Hans Andr de la Porte.


Op grond van deze informatieplicht moet de verkoper naast gebreken aan de potentile koper bijvoorbeeld ook melden dat de buurman recht van overpad heeft, dat er een olietank in de tuin ligt, dat de pianospelende buurvrouw wel eens voor geluidsoverlast zorgt of dat er onenigheid is over de heg.


Volgens Stoop wordt zijn klanten meerdere malen op het hart gedrukt vooral alles naar waarheid te zeggen. Maar u moest eens weten hoeveel klassieke makelaars bewust ook niet alle informatie naar buiten brengen. Er is een hoop kaf onder het koren.


Kritiek

De directeur van Makelaarsland geeft toe dat zijn bedrijf in het begin steken heeft laten vallen, wat leidde tot kritiek op diverse weblogs. We zijn in 2004 begonnen met een nieuwe formule waarvan we dachten dat we daarmee voorzagen in een behoefte. Ook wij konden niet bevroeden dat het meteen al zon groot succes zou zijn. De telefoon stond roodgloeiend en we kwamen letterlijk handen tekort. We waren onderbemand en misten ervaring. Logisch dat we logistieke problemen kregen vooral op het gebied van communicatie. Nu werken we hier in Alkmaar met dertig man en hebben we de zaak op orde. Het is een gezonde basis voor verdere groei en als het aan mij ligt mt de NVM, want ik voel me nou eenmaal thuis bij die club.


Dienstverlening bij verkoop woning


Internetmakelaar - vaste prijs ca. 795
Gewone makelaar (NVM, LMV, VBO)volledig pakket (gem. courtage 1,6 % koopsom, ex btw)
Gewone makelaar (NVM, LMV, VBO)


minimaal pakket (gem. courtage 0,6 % koopsom, ex btw)1. Contact alleen via internet/telefoon


2. Woningopname door erkend taxateur (bv. NVM)3. Prijsadvies


4. Plaatsing Te koop-bord of -poster


5. Plaatsing op sites als
Funda.nl en Woonkrant.nl


6. Prijsonder-
handelingen


7. Opstellen koopakte


8. Geen afspraak no cure, no pay mogelijk

1. Regelmatig persoonlijk contact


2. Woningopname door erkend taxateur


3. Prijsadvies5. Aanmelding NVM-
uitwisselingssysteem (indien makelaar lid is)


6. Plaatsing Te koop-bord of -poster


7. Buurtmailing8. Plaatsing op sites als
Funda.nl en Woonkrant.nl

9. Fullcolourbrochure (papier + digitaal)


10. Bezichtigingen11. Prijsonder-
handeling


12. Opstellen koopakte


13. Overdracht14. Op afspraak: no cure, no pay
1. Incidenteel persoonlijk contact


2. Woningopname door erkend taxateur3. Prijsadvies


4. Plaatsing Te koop-bord of -poster


5. Plaatsing op sites als
Funda.nl en Woonkrant.nl


6. Digitale brochure


7. Prijsonder-
handeling


8. Op afspraak: no cure, no payU zorgt zelf voor:


1. Aanleveren fotos en tekst voor digitale brochure2. Bezichtigingen


3. Overdracht
U zorgt zelf voor:


1. Bezichtigingen2. Opstellen koopakte


3. Overdracht


De NVM kent geen vaste tarieven of richtlijnen voor het berekenen van courtage, taxatiekosten, kosten voor beheer, enz. De NVM-makelaar bepaalt zelf zijn tarieven. Tarieven kunnen derhalve per makelaarskantoor verschillen. Dit betekent dat alvorens u opdracht geeft aan een makelaarskantoor u voor uzelf op een rijtje moet zetten welke diensten u van de makelaar verwacht en vervolgens met de makelaar bespreekt welk tarief daaraan vastzit.

Bron: Overgeld.nl 24 februari 2007


Makelaars in het nieuws


Concurrentie funda groeit.

Friezen betalen fors minder voor huis.

Ruzie in bestuur huizensite funda.

Actie hetsmshuis tijdelijk stilgelegd.

Meer in ons archief