Voor een minnelijke waardering in verband met de belastingen.
Waardering WoningDeze brochure gaat over de huur van zelfstandige woningen, dus niet over kamerverhuur. Tadas, onderdeel van de welbekende DSB-bank stopt met het verlenen van Hypotheken aan BKR-gecodeerde mensen. Bij het OZB-eigenaarsdeel voor woningen is dat nog niet het geval. Zodoende ontstaat een financieel gat ter grootte van het rioolrecht gebruikersdeel. Alle gemeenten hebben, in verband met de Wet Waardering Onroerende Zaken woz, opnieuw geschat wat huizen waard zijn. Als er van bovenstaande opties geen sprake is, kan de hypotheekaanvrager zelf zijn inkomen verklaren. Onze conclusie was, dat een heffing bij alle gebruikers van woningen en niet-woningen op het waterverbruik het meest logisch was. Het gaat specifiek om de bouwkosten van één vrijstaande woning.

Voor een minnelijke waardering in verband met de belastingen. Het uitgangspunt hierbij is om op basis van standaarden en gemiddelden tot een kostenplaatje te komen. Goedkope woningen komen maar zelden op de markt 28-03-2007 Alleen maar starterswoningen bouwen is niet de oplossing voor de grote woningnood onder starters. In het programma kunt u voor de eerste 6 polisjaren extra premiestortingen ingeven. Als u een bestaande woning heeft gekocht en van de woning nog geen WOZ-beschikking heeft, kunt u om zo'n beschikking vragen bij de gemeente. Eigenaar zijn is geen goed criterium voor het heffen van rioolrecht. Na vijf jaar is de waarde van een koophuis met zo'n 30 procent gedaald.

Belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek is toekomstig inkomen. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Als iemand geen vast contract had kon hij vroeger wel fluiten naar een hypotheek zonder eigen geld in te brengen. Veel meer dan bijvoorbeeld op basis van de WOZ-waarde. Dit is fiscaal gunstig omdat dit niet ten koste gaat van uw belastingaftrek. Dit is de totale periode waarover u de hypotheek wilt aflossen. Het rentepercentage dat u als vergoeding moet betalen. Als eigenaar van een apparte-ment bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaars. De prijs van hun huis daalt fors, die van goedkopere minder, doordat de vraag naar goedkope huisvesting stijgt als Nederlanders hun dure huis niet meer kunnen betalen.

Vanaf volgend jaar wordt de WOZ-waarde jaarlijks vastgesteld. Bedrijfsruimte wordt geregeld juist met verlies verhuurd om leegstand te voorkomen. Met de brochure kan dit puntenaantal berekend worden. Maar het rapport, dat uitgaat van afschaffing in een keer, waarschuwt voor de grote gevolgen voor huishoudens die hun woonlasten omhoog zullen zien gaan. De maandlasten worden weer opnieuw berekend zonder extra premiestortingen dus. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Want als het zover zou komen dat mensen met weinig geld ook nog amper hun waternota kunnen betalen, zijn we fout bezig. Postbank doet moeilijk bij schulden 16-03-2007 De Postbank verstrekt heel gemakkelijk leningen, maar doet vervolgens vreselijk moeilijk als klanten in de problemen komen.

Makelaars in het nieuws


Concurrentie funda groeit.

Friezen betalen fors minder voor huis.

Ruzie in bestuur huizensite funda.

Actie hetsmshuis tijdelijk stilgelegd.

Meer in ons archief