Wij controleren en bespreken met u het voorlopig koopcontract en de concept-akte.
Concept Voorlopig KoopcontractDeze units gaan gebruikt worden als slaapvertrekken voor de kids. Fontijn betreffende de verkoop van inventaris slagerij-affaire in het perceel Albert Cuypstraat 95, alsmede zijn rechten, t. Het verzekerde bedrag moet overeenstemmen met de herbouwwaarde van het woonhuis. Als de koopakte is getekend, gaat de akte naar de notaris. De handtekeningen van zowel u als de verkopende partij. Informatiebulletin Samenwerking Milieu Overijssel Handhaving nr.

Volmacht tot doorhaling van hypothecaire inschrijving, doorL. Machtiging tot het aangaan van een geldlening, door M. In het geval van een bankgarantie krijgt u een schuld aan de geldverstrekker die u dient te voldoen. Stukken betreffende bouw van kerk en scholen te Tuindorp Oostzaan. Schuls, Astrids vriend, is met Arnold bezig in het atelier. Voor vanavond laat maak ik bladerdeeghapjes en morgen maak ik soep van de laatste soepgroenten.

Ik neem aan dat in Uw geval als modelreglement van splitsing het gele boekje zal gelden. Als u een huis of appartement naar uw zin heeft gevonden kunnen wij u behulpzaam zijn met de onderhandelingen. Blaisse van zijn benoeming tot notariste Amsterdam in de plaats van zijn vader Mr. Hulp kregen we van Henk en Wieke van Velthoven, Dimi en Patricia Boiten. Slagher tot royement der hypothecaire inschrijving ten laste van C. Dat u eventueel in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie NHG. Copie-acte van inbewaargeving van het olografisch testamentvan P. Dit was nog een afspraak tussen de Gemeente en ons.

Makelaars in het nieuws


Concurrentie funda groeit.

Friezen betalen fors minder voor huis.

Ruzie in bestuur huizensite funda.

Actie hetsmshuis tijdelijk stilgelegd.

Meer in ons archief